ἐρεικίς

ἐρεικ-ίς, ίδος, , ([etym.] ἐρείκω)
A pounded barley, groats, mostly in pl., written ἐρικ-, Gal.19.100:—Cret. [suff] ἐρεικ-άς, , Hsch.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ερεικίς — ἐρεικίς και ἐρικίς, ἡ (Α) [ερείκω] ψωμί από χονδραλεσμένο κριθάρι …   Dictionary of Greek

  • rei-1 —     rei 1     English meaning: to tear, cut     Deutsche Übersetzung: “ritzen, reißen, schneiden”     Material: Lat. rīma “Ritze” (*rei mü); M.Ir. rēo ‘stripe” (*ri u̯o ); O.E. rüw, rǣ w f. “row” (*roiu̯ü); Lith. rievà “Felskluft, Fels, hill” …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.